VILL DU ATT
VI RINGER DIG?
KONTAKTA
OSS

Pengar och betalmedel har funnits i mer än 3000 år. Runt år 1100 för Kristus började kineserna använda små kopior av verktyg som betalmedel för verkliga verktyg. De små kopiorna var gjutna i brons och underlättade det för handelsmän att bära betalmedel med sig. Runt år 600 före Kristus präglade Kung Alyattes (kung över riket Lydia) de första kända mynten. De var gjorda av Electrum, en blandning av guld och silver som finns naturligt. De var präglade med bilder som representerade deras värde. På den tiden på huvudstaden Sardis gator kunde därför en leverkruka kosta två ugglor och en orm. Sedan den tiden har det varit klart att myntet själv representerade ett värde. Så sent som under andra världskrigets dagar garanterades dollarns värde av guld vilket att för varje dollar tryckt av Federal Reserve i USA fanns det motsvarande värde i guld djupt nere i Federal Reserves valv.

1971 ändrades allt – vilket är en av huvudanledningarna till varför vi kan erbjuda dessa investeringar.

Under 1971, stod det klart att Vietnamkriget hade dränerat USAs statskassa och i ett försök att få landets finanser i ordning bekräftade President Nixon för världen att USA skulle ge upp kopplingen mellan dollarn och guld. Samtidigt förlorade därmed dollarägarna tryggheten i att varje dollar täcktes värdemässigt av Federal Reserve med guld. Då många av världens valutor vid den tiden var knutna till dollarn förlorade de sina kopplingar till guld samtidigt. Världens storbanker var inte sena att dra glädje av dessa förändringar. Eftersom pengar inte längre kunde knytas till guld eller något annat reellt värde, vad skulle stoppa bankerna från att ”skapa mer pengar”. Genom att världens staters regeringar och andra organisationer inte lyckats återta kontrollen över världens pengar är det numera framförallt stora banker som skapar pengar. Det är nu generellt accepterat av ca 95% av alla nya pengar skapas av storbankerna och endast ca 5% av världens regeringar och federala banker.

Pengar skapas av storbankerna framförallt genom att utge lån. För varje lån utgivet av en storbank är bara en liten del täckt av faktiska pengar ägda av banken och resten skapas vid tillfället då låntagaren får sitt lån överfört på sitt konto.

Pengar skapas på detta sätt i allt större summor 24/7. Detta sker naturligtvis i olika valutor och vid varje enskilt tillfälle är det ingen som vet de faktiska relationerna mellan mängden nyskapade pengar i olika valutor. Detta faktum har skapat en växande valutamarknad. Redan år 2013 omsattes det mer än 5 biljoner dollar per dag på valutamarknaden. Det motsvarar ca 100 gånger mer än New York Stock Exchange. D

De brokers och traders vi rekommenderar och som arbetar med våra kunders investeringar är specialister på detta marknadssegment och vi anser att de är några av världens bästa inom sitt gebit.

Ring oss tillbaka!

 

Copyright © 2016

SecureTrade 24-7 Ltd,

All Rights Reserved.

Designed by Logicsofts